top of page
הורדה_1024x682.jpg

תקנון  החברה


תקנון כללי
☜ יש להגיע להגיע בזמן למועד המשחק שנקבע, באיחור מעל 10 דקות נא להודיע לפחות 24 שעות לפחות לפני מועד המשחק אחרת האיחור יקצר את זמן המשחק.

☜ משך זמן המשחק בחדר הבריחה כוכב הקופים הינו כ-90 דקות, בשאר חדרי הבריחה שלנו משך המשחק הוא  כ-60 דקות.

☜ איחורים עלולים לגרום לקיצור המשחק.

☜ בעת איחור של 20 דקות ומעלה המשחק יתבטל ללא פיצוי מסוג כלשהו וללא החזר המקדמה.

☜ הכנסת מכשירים סלולריים ו/או מכשירי הקלטה לאחד מחללי המשחק אסורה בהחלט.

☜ כניסה לחדרי הבריחה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט.

☜ אין להכניס מוצרי מזון או שתיה לשטח חדרי הבריחה.

☜ חובה להישמע לכל הוראות הבטיחות הניתנות ע"י המפעיל או אחראי על המשחק לפני, במהלך ובתום המשחק.

☜ כניסה לחדרי הבריחה עם נעליים סגורות בלבד.

☜ חל איסור מוחלט לנהוג במקום באלימות פיזית או מילולית כלשהי כלפי המפעילים, השחקנים או החדר עצמו.

☜ המקום מוקלט ומצולם 24/7 במעגל סגור
☜ אין כפל הנחות ומבצעים, בכל משחק ניתן לממש הטבה או מבצע אחד בלבד.

☜ אין החזר כספי לאחר התשלום


תקנון לחדרי אימה (בית היתומים, הסיוט, מיתוס)
☜ הכניסה אסורה לחולי לב, חולי אפילסיה ונשים בהריון.

☜ המשחק אינו מתאים למוגבלי תנועה מכל סוג.
☜ חדרי האימה שלנו משולבים עם חושך מוחלט, ברגעי החשיכה יש להישאר במקום

כאשר הידיים צמודות לצידי גוף ואין לזוז בזמן החשיכה אלה אם נאמר אחרת.

אסור לרוץ.

☜ חדרי האימה שלנו משולבים עם שחקן. במקרה של הופעת שחקן אין לתקוף, לתפוס,

לרוץ לעבר השחקן, לזרוק חפץ או ליצור מגע כלשהו עם השחקן.

☜ בכל שלב ניתן לעצור את המשחק על ידי משפט קוד (יש לשאול את המפעיל את משפט הקוד)

☜ אין להכניס למשחק אוכל, שתיה, נשק או חפץ מכל סוג.

☜ הכניסה למשחק תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט!

☜ הכניסה למשחק מגיל 16 ומעלה

☜ אי ציות לתקנון החדר מעמידה את המשתתף באחריותו הבריאותית והפיזית ואין אנו אחרים על כל פגיעה אשר עלולה לקרות למשתתף.
שימו לב: לחדרי האימה יש רף פחד גבוהה במיוחד, יתכן שעוד בכניסת החדר תתחרטו
ותסרבו להיכנס. אין החזר כספי לאחר התשלום.מדיניות ביטולים

☜ ניתן לבטל משחק בשיחת טלפון או הודעת ווטסאפ עד 24 שעות לפני מועד המשחק וכך תוחזר המקדמה שנגבתה ע"ס 150 ₪ .

☜ בביטול משחק פחות מ24 שעות לפני מועד המשחק, תחויב הקבוצה בסכום מלא.
☜ למרות הנושא הרגיש, במקרה של הידבקות בקורונה עדיין נאלץ לגבות דמי ביטול.

         
   
 
אי עמידה בתנאי התקנון הנ"ל תגרום לסיום המשחק והוצאה מהמתחם, ללא כל החזר כספי.

E-ESCAPE ROOM

bottom of page